Over HSV de Rietvoorn


De Rietvoorn in Veenendaal is opgericht op 4 juli 1933, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 24 juli 1950. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer V40478776.
Aangesloten bij Sportvisserij Mid West Nederland regio Randmeren, welke is aangesloten bij Sportvisserij Nederland.

Hengelsportvereniging De Rietvoorn heeft als motto:
Sportvissen voor ons plezier

Dat plezier is er in ieder geval voor de bijna 3000 leden waarmee de vereniging een van de grootste verenigingen in Veenendaal is. Deze leden ontvangen jaarlijks een vispas of jeugdvispas waarmee men in grote delen van Nederland kan vissen. Die bijna 3000 leden zijn er van 4 tot 90 jaar, heel fanatiek en actief bezig of juist lekker rustig op een stoeltje met een thermoskan koffie bij de hand. Ze zijn aan de waterkant voor spanning en ontspanning, om buiten lekker bezig te zijn en van de natuur te genieten.
Er wordt specifiek op bepaalde vissoorten als snoek en karper gevist, er wordt deelgenomen aan wedstrijden of men ziet wel wat en hoeveel er aan de haak komt. Alle sportvissers vissen voor hun plezier en dat willen we graag zo houden en liefst nog vergroten.
Voor de leden worden diverse activiteiten georganiseerd. Er worden wedstrijden en gezelligheidsactiviteiten gehouden, er is een jeugdafdeling die in samenwerking met IVN een jeugdviscursus organiseert.
Tijdens de Nationale hengeldag worden er wedstrijden gehouden voor de jeugd en senioren. Iedereen kan op deze dag meedoen.
Onze vereniging heeft een groep 60+ leden waarvoor ook jaarlijks verschillende wedstrijden worden gehouden. Jaarlijks wordt er ook een ledendag georganiseerd.
Naast de activiteiten voor de leden zorgt de vereniging er ook voor dat de leden kunnen vissen en kunnen blijven vissen. Voor ieder sportvisser is het van belang dat hij bij een water mag komen, kan komen, daar mag vissen en kan vissen en dat daar er ook nog een gewenste visstand is. Daarvoor is de vereniging zelf actief maar ook lid van de overkoepelende Federatie Sportvisserij Mid West Nederland regio Randmeren en daarmede ook van Sportvisserij Nederland voor de landelijke belangenbehartiging van ruim 1.500.000 sportvissers in Nederland. Om ervoor te zorgen dat men kan vissen en blijven vissen ziet hengelsportvereniging De Rietvoorn planvorming en overleg als een belangrijk middel om dit te bewaken.

De vereniging heeft gelukkig aardig wat vrijwilligers die veel werk verzetten maar toch zoeken wij nog meer leden die de noodzaak ervan inzien en om zich aan willen melden als vrijwilliger. Dit omdat de bestaande vrijwilligers niet alles kunnen uit voeren.
Voor noodzakelijke scholing via Sportvisserij Nederland wordt door de vereniging gezorgd.
Vrijwilligers die u tijdens het vissen kunt ontmoeten zijn onze verenigingscontroleurs.
Zij geven voorlichting over benodigde visdocumenten en houden toezicht op het lidmaatschap van onze vereniging, het schoon achterlaten van de visstek enz. Kortom een belangrijke taak en de leden kunnen er voor zorgen dat zij plezier blijven houden in hun taak door wederzijdse goede omgangsvormen.
Voor eventueel informatie over invulling van taken kun je bij onze secretaris Eric Stobbe informeren.
Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende leden die hieronder in het organigram staan vermeld.

Organigram HSV de Rietvoorn 2019